Deizm Yanılgısı – 3

Bir önceki başlıkta akıl ve mantık süzgecinden geçirerek bir elçiye olan ihtiyacı anlatmaya çalıştık. Bu başlık altında ise Peygamberlerin varlığına olan ihtiyacı maddeler halinde sıralayacağız: 1. Peygamberler Olmasa Allah’ı Nasıl Tanıyacağız? İnsan aklı ile bir yaratıcının varlığına ulaşabilse bile, bu yaratıcının nasıl bir yaratıcı olduğunu sorusuna kendi aklı ile ulaşamaz. …

Deizm Yanılgısı – 2

Ölümden Sonra Bir Hayat Var mı? Deistler, genel olarak ölümden sonra bir hayat olmadığına, insanların ölümden sonra yok olduklarına inanırlar. Yine onlara göre iyilik yapanlar bu dünyada mükafatlarını, kötülük yapanlar da bu dünyada cezalarını çekmektedirler. Ayrıca bir mükafat veya ceza yurdu olmayacaktır. Ancak bugün bilim, dünyadaki ekosistemin her geçen gün …

Deizm Yanılgısı – 1

Deizm Nedir? Deizm, birkaç asır önce Hristiyanlığın hurafelerle dolu muhteviyatına, akıl ve mantığın isyan etmesi ile filizlenmeye başlayan bir akımdır. Bu akımın taraftarları başlangıçta, kainattaki düzenin tesadüflerle açıklanamayacak kadar mükemmel olmasını bir yaratıcıya verip, teslis gibi akıllarının ve vicdanlarının kabul edemeyeceği şeyleri de reddederek kendilerini deist olarak ilan ediyorlardı. 17. …