Yumurta’nın Hikayesi

Şuursuz zerreler, elementler bir araya gelmişler. Bir hücreden ibaret bir yumurtada buluşmuşlar. Peki elementler yumurta yapmaya nasıl mı karar vermişler? Onu onlar da biz de bilmiyoruz… Derken o tek yumurta hücresi bölünmüş de bölünmüş. Bir hücre iki olmuş, iki dört olmuş, dört sekiz… Bölünen bir şey azalırken, o hücreler büyümüş …

Kader Yazıları – 8: Kader değişir mi?

Önceki yazılarımızda, kader ve cüz’i ihtiyar denen insandaki tercih etme kabiliyeti hakkında bilgi vermiş, ayrıca zaman ve Allah’ın ezeli ilmi hakkında detaylı izahlar yapıp örnekler vermiştik. Kader’e iman ile ilgili tüm soruların cevapları aslında önceki aylarda anlatmaya çalıştığımız bu kavramlarının anlaşılmasına bağlıdır. Geçen aylardan itibaren vermeye başladığımız cevaplar ise, aslında …

Kader Yazıları – 7: Sonumuz Belli İse Neden Dünyaya Gönderiliyoruz?

Önceki yazılarımızda, kader ve cüz’i ihtiyar denen insandaki tercih etme kabiliyeti hakkında bilgi vermiş, ayrıca zaman ve Allah’ın ezeli ilmi hakkında detaylı izahlar yapıp örnekler vermiştik. Kader’e iman ile ilgili tüm soruların cevapları aslında önceki aylarda anlatmaya çalıştığımız bu kavramlarının anlaşılmasına bağlıdır. Geçen aydan itibaren vermeye başladığımız cevaplar ise, aslında …

Kader Yazıları – 6: Kaderin mahkumu muyuz?

Önceki yazılarımızda, kader ve cüz’i ihtiyar denen insandaki tercih etme kabiliyeti hakkında bilgi vermiş, ayrıca zaman ve Allah’ın ezeli ilmi hakkında detaylı izahlar yapıp örnekler vermiştik. Kader’e iman ile ilgili tüm soruların cevapları aslında önceki aylarda anlatmaya çalıştığımız bu kavramlarının anlaşılmasına bağlıdır. Bu aydan itibaren vereceğimiz tüm cevaplar aslında bahsettiğimiz …

Kader Yazıları- 5: İlmin Maluma Tabi Olması

Önceki yazılarımızda kaderin, cüz’i irade ve cüz’i ihtiyar kavramları üzerinde durmuş, zaman ve ezeliyetin ne demek olduğu konusunda örnekler vermeye çalışmıştık. Bu ay ki yazımızda ise “Allah’ın Bilmesi” başlığı altında Allah’ın ezeli ilmi ile bizim fiillerimizi bilmesinin ne anlama geldiğini ve bu bilmenin, bizi o fiilleri işlemeye mecbur bırakıp bırakmadığına …

Kader Yazıları- 4: Ezeliyet ne demektir?

Kader yazılarımızın ilkinde verdiğimiz tanımda, Kaderi “Cenab-ı Hakk’ın, kâinatta olmuş ve olacak her şeyi, bütün vasıflarıyla, bütün hâlleriyle ezelde bilmesi ve daha onu yaratmadan önce, her şeyiyle, levh-i mahfuz denilen kader levhasında yazmış olmasıdır.” diye tanımlamıştık ve “ezel” konusunu da sonraki yazılarımıza bırakmıştık. İşte bu ay ve önümüzdeki ay nasip …

Kader Yazıları – 3: İyiliğin Allah’tan Kötülüğün Kuldan Olması

Kader’le ilgili yazı dizimizin geçen aylarda yayınlanan ilk bölümlerinde, Kaderin tanımını yapmış, insanın iradesinden ve tercihlerinden dolayı nasıl mes’ul olacağından bahsetmiştik. Bu ay ki yazımız da ise, Kur’an’da Nisa Suresi 79. ayetinden geçen “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir.” ifadesi üzerinde duracağız. İlk iki yazımızda kulun …

Kader Yazıları – 2: İnsanın İradesi

Kader’le ilgili yazı dizimizin geçen ay yayınlanan ilk bölümünde, Kader ile ilgili bazı kavramları anlatmış, bu yazımıza ise insanın iradesi ve tercih etme kabiliyeti hakkında detaylı bilgi vereceğimizi ifade etmiştik. Kısaca hatırlayacak olursak iki ayrı kader tecellisi vardı. Birisi Allah’ın hakkımızda takdir buyurduğu ve bizim irademizin karışmadığı ve tercih hakkımızın …

Kader Yazıları – 1: Kader Nedir?

Kadere iman, iman esasları içinde, birçok insanın kavramakta zorlandığı bir meseledir. Hemen hemen herkesin kafasında şu sorular vardır: “Kader değişir mi? Allah, benim kaderime günah işleyeceğimi yazmışsa benim suçum ne? Evlilik de kader midir? Madem kaderinde ölecek yazılmış, o halde onu öldüren niçin katil ve suçlu oluyor? Katil öldürmeseydi yaşayacak …